THEODAT

O nás

Společnost THEODAT BRNO, s.r.o., je geodetickou kanceláří, která působí na trhu již řadu let, stále se rozvíjí a zachovává si vysoký standard provedených geodetických prací.
Prioritou je zákazník, kterému se snažíme vyjít vstříc v maximální možné míře.
S dlouhodobě spolupracujícími partnery zajišťujeme přípravu staveniště od předprojektové přípravy, tj. vytyčení průběhu hranice pozemku, vyhotovení účelové mapy pro projekt, zajištění dokumentace správců inženýrských sítí, zajištění inženýrsko-geologického nebo hydrogeologického průzkumu, posouzení indexu radonového rizika, následně průběh stavby, tj. vytyčení stavby a spolupráci s dodavateli stavby až po dokončení stavby, tj. zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán pro vyznačení stavby do katastru nemovitostí.
Jsme členy profesních sdružení:
  • Regionální hospodářská komora Brno
  • Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
  • Český svaz geodetů a kartografů
  • Spolek zeměměřičů Brno
© 2013